Bokningsförfrågan:

Föreläsning

Digitalt
Film

Aktuellt:

 • Känner mig hedrad att i helgen fått delta på talarorganisationen P&P Meetings träff. De bjöd in några av landets främsta talare att umgås, och utbyta erfarenheter med varandra.
  Bild.


/Michael

Bokningsförfrågan

Frågor jag berör under min föreläsning.

 • Värdegrundsarbete
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Psykisk ohälsa
 • Kränkande särbehandling
 • Att vara en god förebild.
 • Agerande i hotfulla och våldsamma situationer.
 • Bemötande och kroppsspråk
 • Bekämpande och förebyggande av kriminella gäng.
 • Machokultur
 • Rasismen och dess symboler
 • Verktyg till bemötande av rasism och diskriminering.
 • Mod att visa sårbarhet

Jag avhumaniserades och satt tyst runt fikabordet då mitt befäl gjorde Hitlerhälsning inför intagna på arresten, trots värdegrundsorden jag fått lära mig på polisutbildningen en tid innan.

Den dåliga psykosociala arbetsmiljön gjorde att jag anpassade mig till kulturen och blev själv en rasist. Lyckades ta mig ur detta genom att få nya förebilder som millenium författaren Stieg Larsson. Jag visar på vikten att ha modet att följa sin inre etiska kompass, och att vara sin egna visselblåsare mot rasism och diskriminering.

Jag arbetade 16 år bland ungdomsgängen, hur man agerar i hot och våldsamma situationer, och hur man skyddar sig mot bedrägerier. som blev mina främsta lärare. Jag fick verktyg att bekämpa och förebygga kriminalitet, och under mina 6 år i Norrmalmspolisens piketgrupp fick jag stor erfarenhet att agera i hot och våldsamma situationer. Dessa erfarenheter delar jag med mig av till er. Föreläsningen avslutas på anstalten Hall, där jag tillsammans med fångarna möter rädslor under en sångstund.

Jag anpassar föreläsningen till era specifika behov när det gäller både innehåll och tid. En normal föreläsning är 90 minuter med paus. Polisutbildningen på Malmö universitet valde hösten 2021 upplägget 4 timmar med föreläsning och workshop.

Min föreläsning baseras på innehållet i min senaste pappersbok ”Sossepolisen”, eller som ljudbok ”Drömmen om piketen på Norrmalmspolisen.”

Hoppas vi ses!

Spela videoklipp

Film, Drömmen om piketen på Norrmalmspolisen

Min filmade föreläsning är 64 minuter och kostar 3 000 kr inklusive moms. Ni får använda filmen som ligger på min egna youtubekanal under sex månader och visa den i ert nätverk. Filmen berör de frågor jag tar upp under min fysiska föreläsning. 

Under min digitala föreläsning tar jag upp de frågor jag berör under en fysisk föreläsning.

Recensioner:

Michael arbetade 26 år på Norrmalmspolisen som piketpolis och senare som ungdomspolis. Michael har varit rådgivare åt regeringen i frågor som ungdomskriminalitet och integration. Han rekryterades till den antirasistiska styrelsen Expos av millenium författaren Stieg Larsson.

Han är numera föreläsare och författare till fyra böcker. Han berättar hur han lyckats bekämpa kriminella gäng med ett professionellt bemötande och hur vi skapar ett tryggare samhälle och bättre integration. Han visar värdet av en stark värdegrund inom sig själv, i organisationen eller på arbetsplatsen, och att hat kan bekämpas med kärlek!

© 2022 Hemsida av Diggiwebb