Vem är Michael Lundh?

Michael är uppvuxen i Linköping som han lämnade 1979 för att utbilda sig som polis. Michael arbetade som polis i 26 år i Stockholm, först som piketpolis och senare som ungdomspolis. Författaren Stieg Larsson rekryterade Michael till den anti-rasistiska stiftelsen Expos styrelse där han satt i tio år. Michael har även varit rådgivare åt regeringen i flera år i ungdomsfrågor. Michael valde att lämnade polisen 2005 efter att i media kritiserat polisens bristfälliga värdegrundsarbete och brottförebyggande arbete. I dag föreläser Michael för poliselever och kärleken till polisen är starkare än under tiden som polis. Efter att han lämnade polisen arbetade han med utbildning och folkbildning hos ett studieförbundet NBV i sju år.  I dag föreläser han och skriver på heltid. Hans fjärde bok utkommer våren 2019.

Referenser:

Nästa Föregående