Anlita mig som föreläsare

De flesta politiker ropar efter fler poliser ochsträngare straff i kampen mot våld och skjutningar. Jag visar med egen erfarenhet hur jag lyckades bekämpa kriminella gäng med ett professionellt bemötande och ett annat arbetssätt. Jag ger er de redskapen för ett tryggare samhälle. Dett berättar jag om i min nya bok "Sossepolisen" som pappersbok och titeln, "Dömmen om piketen på Norrmalmspolisen" som ljudboken heter.

Jag visar er en annan  mer modigare och kärleksfullare väg att bekämpa och förebygga kriminalitet, och skapa bättre integration. Jag ger er verktyg hur man skapat trygghet inom sig själv, och hur vi tillsammans i civilsamhället kan arbeta för ett tryggare Sverige!

Jag visar värdet av en stark värdegrund i organisationen eller på arbetsplatsen. Vikten av att på riktigt verkligen arbeta med dessa frågor, och låta personalen vara delaktig i värdegrunds arbetet som ständigt bör fortgå. Då förbättrar man den psykosociala arbetsmiljön, vilket är mycket lönsamt för både individen och organisationen eller arbetsgivaren.

Manliga normer styrde mycket inom polisen. och det påverkade det dagliga arbetssättet och arbetsmiljön. Exempelvis värderades mjuka frågor som brottsförebyggande verksamhet mycket lågt.

Jag ger er många exempel från min tid på Norrmalmspolisen hur det kan gå fel, men också senare göra rätt. Under mina 26 år som polis hörde jag nästan aldrig talas om våra värdegrundsord annat än på polisutbildningen. Jag visar på framtidstro och ett stort hopp, då jag själv är ett levande exempel på hur man kan vända utvecklingen. Jag gick från rasistisk polis till antirasist, och lärde mig att kampen mot våra egna fördomar börjar inom oss själva. Men en stark värdegrund att luta sig emot så har man en bra kompass att kunna bemöta olika former av fördomar, främlingsfientlighet och rasism både i i privatlivet och på arbetsplatsen. 

Jag skräddarsyr föreläsningen efter era specifika behov både när det gäller tid och upplägg.  Normalt är föreläsningen 90 minuter med en rast mitt i och en frågestund.

Frågor jag gärna berör:

  • Värdegrundsarbete 
  • Manliga normer - Hur det påverkade polisverksamheten
  • Bemötandefrågor - Att bemöta gäng och olika kulturer
  • Hur civilsamhället kan förebygga kriminalitet och rasism.
  • Trygg arbetsmiljö - Hur man skapar en bra psykosocial arbetsmiljö