Av Michael / Uncategorized / 0 kommentarer

Mina bästa tips om kroppsspråk

Nu har jag satt ihop mina bästa tips i bemötande med verbalt och ickeverbala kroppsspråk. Ungdomsgängen blev mina främsta lärare under mina 16 år bland dem. Under mina 6 år i piketen utsattes jag ofta för hot och våld, som lärde mig mycket hur jag skulle bemöta detta. Hur förebygger du hot och våldsamma situationer med ditt kroppsspråk? Hur agerar du runt fikabordet då diskriminering och rasism existerar? Jag ger dig svaret!