Av Michael / Uncategorized / 0 kommentarer

Mänskliga rättigheter dagen

I veckan föreläste jag för gymnasieelever på Huddinge gymnasium på deras MR dag.