Av Michael / Uncategorized / 0 kommentarer

IF Metall recension oktober

På grund av Covid -19 fick vi ta del av en i förväg filmad föreläsning med MIchael Lundh på vår värdegrundsutbildning. Michaels historia fungerade utmärkt även i det formatet och gav upphov till många givande diskussioner bland deltagarna.

Hans Palmqvist Ombudsman Förbundskontoret IF Metall