Anlita mig som föreläsare:

Min föreläsning grundar sig på min bok ”Bekämpa rasism med kärlek” som utkommer 2018.

En färsk rapport från Amnesty International visa att retoriken bland politiker världen över aldrig varit så fylld av hat och rädsla sedan 1930-talet. Många känner oro och ökad otrygghet av den kriminalitet och migration de möter via media. Politiker svarar med hårdare tag och fler poliser för att vinna de otrygga medborgarnas förtroende, och röster inför kommande val.

 

Jag visar er en annan väg och ger er verktyg hur man skapat trygghet inom sig själv, och tillsammans i samhället. Jag tycker det är viktigt att möta de grupper och personer som känner otrygghet och inte kalla dem rasister. Jag har själv som ung polis varit i samma situation, och blev både hatisk och främlingsfientlig.  Förändringen kom när jag fick modet att möta min rädsla och kliva ur piketbussen och möta gängen öga mot öga på en cykel.

Mitt hat och min rädsla förbyttes mot kärlek och respekt, och blev jag bemötta på samma sätt av mina forna ”fiender”. Jag lärde mig hur gängen fungerade och tänkte och hur man bemötte dem genom beröring som med gänghälsningar. Ungdomsgängen blev mina lärare i kampen mot kriminalitet och rasism. En helt ny värld öppnade sig för mig och jag kunde bli en mycket mer effektiv polis samtidigt som min tuffa arbetsmiljö blev tryggare. 

I dag är jag ofta ute i utsatta områden och arbetar och mitt arbetssätt med ett kärleksfullt bemötande fungerar även nu. I föreläsningen delar jag med mig av mina erfarenheter och ger dig verktyg så du kan hantera situationer där våld, hot och rasism förekommer. Jag vill att du ska bli trygg och tillsammans ska vi skapa ett tryggare Sverige!

Jag skräddarsyr föreläsningen efter era specifika behov.  Jag föreläser 75 minuter med en rast mitt i och det finns möjlighet till frågestund.

Frågor jag gärna berör:

  • Värdegrundsarbete – Vikten av ett ständigt pågående värdegrundsarbete.
  • Bemötandefrågor - Att bemöta gäng och olika kulturer
  • Hur civilsamhället kan förebygga kriminalitet och rasism.
  • Trygg arbetsmiljö - Hur man motverkar hot, våld och rasism på arbetsplatsen.